************

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU


Spółka prowadzi skup zbóż przez cały rok. Jako wiodący podmiot zajmujący się obrotem zbóż w województwie łódzkim współpracujemy z naszymi kontrahentami oferując jak najlepsze warunki zakupu / sprzedaży zbóż.

Zajmujemy się skupem następujących produktów:

- pszenica konsumpcyjna i paszowa
- żyto konsumpcyjne i paszowe
- jęczmień
- owies
- pszenżyto
- kukurydza
- rzepak

Oferujemy producentom zbóż możliwość zawarcia umów / kontraktów na sprzedaż zbóż. Umowy te pozwalają na lepsze zaplanowanie zasiewów i gwarantują pewny zbyt wyprodukowanych towarów oraz otrzymanie wyższej ceny.
"ELEWATOR SIERADZ"
Regionalne centrum zbytu
i zaopatrzenia rolnictwa

98-200 Sieradz,
ul. Elewatorowa 1
www.elewatorsieradz.pl

Centrala telefoniczna:
(0-43) 822 82 96
(0-43) 827 19 90

sekretariat@elewatorsieradz.pl

Aktualizacja strony
19.04.2015