************
Download

Pobierz brakujące załączniki:

Aktualny cennik skupu

Umowa kupna zbóż / rzepaku - umowa dostępna w Spółce

Artykuły do produkcji rolnej

Cennik usług

Oferta na środki do produkcji rolnej

Umowa składowania"ELEWATOR SIERADZ"
Regionalne centrum zbytu
i zaopatrzenia rolnictwa

98-200 Sieradz,
ul. Elewatorowa 1
www.elewatorsieradz.pl

Centrala telefoniczna:
(0-43) 822 82 96
(0-43) 827 19 90

sekretariat@elewatorsieradz.pl

Aktualizacja strony
19.04.2015