************

OBRÓT ZBOŻAMI

Spółka prowadzi stały obrót zbożami konsumpcyjnymi i paszowymi.

- pszenica konsumpcyjna
- pszenica paszowa
- żyto konsumpcyjne
- żyto paszowe
- jęczmień
- owies
- pszenżyto
- kukurydza
- rzepak

Bieżącą ofertę można uzyskać pod nr telefonu 43 827 19 90

"ELEWATOR SIERADZ"
Regionalne centrum zbytu
i zaopatrzenia rolnictwa

98-200 Sieradz,
ul. Elewatorowa 1
www.elewatorsieradz.pl

Centrala telefoniczna:
(0-43) 822 82 96
(0-43) 827 19 90

sekretariat@elewatorsieradz.pl

Aktualizacja strony
19.04.2015