************

Historia i teraźniejszość Spółki


Elewator Sieradz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1994 roku. Udziałowcami Spółki są znaczące podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży zbożowo młynarskiej, przetwórstwa rolnego oraz usług dla rolnictwa.

Podstawowa działalność obejmuje:

1. Skup i sprzedaż ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy.
2. Usługowe składowanie zboża dla innych podmiotów.

Elewator Sieradz posiada magazyny zbożowe o pojemności 34 tys. ton. Spółka dysponuje własną bocznicą kolejową mieszczącą kilkadziesiąt wagonów. Obiekt posiada odpowiednie zaplecze techniczne pozwalające na przyjęcie / wydanie 800 ton ziarna na dobę transportem samochodowym i kolejowym. Ocena jakościowa zbóż dokonywana jest w laboratorium wyposażonym w nowoczesny, legalizowany corocznie sprzęt.


"ELEWATOR SIERADZ"
Regionalne centrum zbytu
i zaopatrzenia rolnictwa

98-200 Sieradz,
ul. Elewatorowa 1
www.elewatorsieradz.pl

Centrala telefoniczna:
(0-43) 822 82 96
(0-43) 827 19 90

sekretariat@elewatorsieradz.pl

Aktualizacja strony
19.04.2015