************

Usługi


Elewator Sieradz Sp. z o.o. oferuje usługi w następującym zakresie:

- wynajem powierzchni magazynowych i składowanie zbóż, rzepaku i kukurydzy

- ocena jakościowa ziarna zbóż, analizy laboratoryjne produktów zbożowych

- suszenie zbóż, rzepaku i kukurydzy

- usługowe ważenie pojazdów samochodowych i wagonów

- przeładunki towarów sypkich z wagonów na pojazdy samochodowe dokonywane na naszej bocznicy kolejowej."ELEWATOR SIERADZ"
Regionalne centrum zbytu
i zaopatrzenia rolnictwa

98-200 Sieradz,
ul. Elewatorowa 1
www.elewatorsieradz.pl

Centrala telefoniczna:
(0-43) 822 82 96
(0-43) 827 19 90

sekretariat@elewatorsieradz.pl

Aktualizacja strony
19.04.2015